Gesprongen leiding in Maastricht

Wanneer u tot aan de enkels in het water staat als u uw huis binnenloopt, kan het zijn dat er een waterleiding is gesprongen. Ook kan een lekkage in een waterleiding zich subtieler uiten. Bijvoorbeeld door grote vochtplekken op het plafond onder de badkamer. Hoe klein of groot ook, een lekkage moet opgelost worden om blijvende schade te voorkomen.

Er zijn allerlei manieren waarop een kleine lekkage kan ontstaan. Een veel gezien probleem is corosie, ontstaan met de tijd. Ook kan het probleem zich in de koppelverbindingen van de leidingen voordoen. In waterleidingverbindingen zitten rubbertjes tegen het lekken. Deze kunnen uitdrogen en scheuren, waardoor ze water doorlaten.

Maar natuurlijk kan een leiding ook gewoon slijten door gewoon gebruik. Dergelijke slijtage kan aan de oorsprong liggen van een breuk in de leiding. Ook kan het gebeuren dat een leiding springt door beschadiging tijdens een verbouwing.

Gesprongen waterleiding

Een eigenschap van een waterleiding is dat deze altijd onder druk staat. Een gat in de leiding resulteert daarom ook vrij snel in vervelende situaties. Zorgvuldig gelegd laminaat kan in zeer korte tijd kromtrekken door blootstelling aan grote hoeveelheden water. Een mooi aangeled plafond is in korte tijd stuk als het te maken krijgt met massa’s water door een gesprongen waterleiding in het toilet er boven.

Dergelijke schade geeft vaak veel hoofdbrekens en pittige rekeningen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het inschakelen van een vakman om de lekkage op te lossen is daarom van groot belang. Een specialist lokaliseert het probleem snel en kan in de meeste gevallen gelijk de lekkage herstellen.

Snelle hulp bij een lekkende waterleiding

Het is van groot belang dat u de hoofdkraan van de waterleiding dichtdraait alvorens hulp in te schakelen. Dit kan extra schade voorkomen. Bel daarna met de specialisten van Kerkhofs Service op nummer 043 - 205 06 00. Samen plannen we een afspraak in en we komen op het afgesproken moment om de reparatie uit te voeren!